€640.80
01. January 2014

Dimension Value
Identifier 2014-807-102179-442500
Kumppani Helsingin Palveluasunnot Koy
Kumppaniryhmä 1 Sisäinen
Kumppaniryhmä 2 Tytäryhteisöt ja säätiöt
Osasto Tilakeskus
Tili Koneiden ja kaluston kunnossapito
Tiliryhmä 1 Muiden palvelujen ostot
Tiliryhmä 2 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut