€227.64
01. January 2012

Dimension Value
Identifier 2012-503-101513-447400
Kumppani Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Kumppaniryhmä 1 Sisäinen
Kumppaniryhmä 2 Tytäryhteisöt ja säätiöt
Osasto Perusopetuslinja
Tili Opinto- ja virkistyspalvelut
Tiliryhmä 1 Muiden palvelujen ostot
Tiliryhmä 2 Opetus- ja kulttuuripalvelut