€3,789.36
01. January 2014

Dimension Value
Identifier 2014-3912-102179-450001
Kumppani Helsingin Palveluasunnot Koy
Kumppaniryhmä 1 Sisäinen
Kumppaniryhmä 2 Tytäryhteisöt ja säätiöt
Osasto Sairaala, kuntoutus ja hoiva
Tili Käyttöomaisuushankinnat
Tiliryhmä 1 Käyttöomaisuushankinnat
Tiliryhmä 2 Käyttöomaisuushankintojen välitilit